Google f 02 01

แจ้งปัญหาในพื้นที่เขตทุ่งครุ #ไอซ์อาสา

     มีข้อเสนอแนะ หรือพบปัญหาในพื้นที่เขตทุ่งครุ เพื่อให้ผม “ไอซ์-กิตติพงศ์ รวยฟูพันธ์” ช่วยประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ สามารถแจ้งเข้ามาได้เลยนะครับ ผมยินดีช่วยเหลือเพื่อให้ #ทุ่งครุดีกว่านี้ ครับ