ล่องเรือสำรวจ

163646215 243882194085733 2437119135746974883 n 1 1

ล่องเรือสำรวจ

26 มีนาคม 2564
163646215_243882194085733_2437119135746974883_n-1.jpg
ล่องเรือสำรวจ “กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร สู่สุดทะเลบางขุนเทียน” เตรียมรับนทท.หลังโควิด-19 คลี่คลาย
  วันที่ 26 มีนาคม 2564 ผมมีโอกาส ร่วมเดินทางกับพล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพ มหานครและนายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ล่องเรือสำรวจ “กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร สู่สุดทะเลบางขุนเทียน” ดูแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวทางเรือ เตรียมรับนักท่องเที่ยว หลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย
  โดยการเดินทางในครั้งนี้ เริ่มต้นจากท่าเรือยอดพิมาน เขตพระนคร ล่องมายังตลาดพลู ผ่านจอมทอง ทุ่งครุ และสิ้นสุดที่หลักเขตกทม. ในเขตบางขุนเทียน
  ในโอกาสนี้ ผมยังได้ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนมุมมอง ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะการพัฒนาพื้นที่ฝั่งธนฯ โดยหลักใหญ่ใจความคือ
1. เชื่อมต่อการเดินทาง รถ เรือ ราง ให้ครอบคลุม เพื่อความสะดวกต่อการท่องเที่ยวทางเรือ
2. รักษาวิถีชีวิตชุมชนริมคลองที่เป็นเอกลักษณ์และมีเสน่ห์
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
4. ส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น รวมทั้งนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาให้ความรู้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
5. ดูแลรักษาความสะอาดของคลองอย่างต่อเนื่อง เพื่อความสวยงามและสุขอนามัยของพี่น้องประชาชนริมคลอง
  การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดต่างๆ เหล่านี้ ล้วนแต่มีประโยชน์ และสามารถใช้เป็นแนวทางที่สามารถนำมาปรับใช้สำหรับเขตทุ่งครุ
  บวกกับนโยบายของกรุงเทพมหานคร ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวจากในเมืองสู่นอกเมือง และศักยภาพของพื้นที่ทุ่งครุ ที่มีความโดดเด่นในด้านการเกษตรและวิถีชุมชน ผสานความร่วมมือของเขตติดต่อกับทุ่งครุ ผมเชื่อว่า สามารถพัฒนาเพื่อผลักดันให้ทุ่งครุเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายของนักท่องเที่ยวในอนาคตได้
#ไอซ์อาสา และทีมงาน ทุ่งครุ.com คนธรรมดา ขออาสาดูแลทุ่งครุ ช่วยเหลือ ประสานงานและผลักดันปัญหาภายในพื้นที่ทุ่งครุ นำไปสู่การแก้ไขให้ดีขึ้น เพื่อพื้นที่ที่น่าอยู่ของเรา “ชาวทุ่งครุ” #ทุ่งครุต้องดีกว่านี้