ลงพื้นที่รับฟังปัญหา 📌 ซอยประชาอุทิศ43

1 n

ลงพื้นที่รับฟังปัญหา 📌 ซอยประชาอุทิศ43

23 เมษายน 2564
1 n
ลงพื้นที่รับฟังปัญหา 📌 ซอยประชาอุทิศ43
      ผมมีโอกาสได้ลงพื้นที่ชุมชนซอยประชาอุทิศ43 ถนนประชาอุทิศ เพื่อสำรวจและรับฟังปัญหาจากปากของพี่น้องชาวทุ่งครุ โดยปัญหาที่พบ คือ ทางเดินในชุมชนที่ค่อนข้างแคบ ทางไม่เรียบ เกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อผู้ที่สัญจรไปมา เพราะเส้นทางนี้ก็ถือเป็นเส้นทางหลักที่พี่น้องในชุมชนใช้งานกันเป็นประจำ รวมทั้ง บางจุดมีน้ำขังสะสม เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และเชื้อโรค อาจส่งผลต่อสุขอนามัยของพี่น้องที่อาศัยในชุมชน
      ผมจึงรับเรื่องไว้ และจะประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องในชุมชนต่อไปครับ
      ✨ #ไอซ์อาสา และทีมงาน ทุ่งครุ.com คนธรรมดา ขออาสาดูแลทุ่งครุ ช่วยเหลือ ประสานงานและผลักดันปัญหาภายในพื้นที่ทุ่งครุ นำไปสู่การแก้ไขให้ดีขึ้น เพื่อพื้นที่ที่น่าอยู่ของเรา “ชาวทุ่งครุ” #ทุ่งครุต้องดีกว่านี้ ✨