ร่วมงานวันสงกรานต์

7 1 1

ร่วมงานวันสงกรานต์ 2564

8 เมษายน 2564
7 1 1
ร่วมงานวันสงกรานต์ 2564 📌 วัดทุ่งครุ
       วันนี้ช่วงเช้า (8 เม.ย. 64) ผมเดินทางมาร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานเขตทุ่งครุ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเขตทุ่งครุ ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ทั้งการประกวดผู้สูงวัยขวัญใจเขตทุ่งครุ การนำสินค้าหัตถกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น สมุนไพรไทย ขนมไทย การเลี่ยมกรอบพระ ฯลฯ มานำเสนอ ทำให้ผมเล็งเห็นถึงศักยภาพของผู้สูงวัย ที่แม้จะสูงวัย แต่ยังเต็มเปี่ยมไปด้วยความกระฉับกระเฉง รวมทั้งยังได้เห็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ควรได้รับการถ่ายทอดต่อไป
      ในโอกาสนี้ ผมยังเข้าร่วมรดน้ำดำหัว เพื่อขอพรจากผู้สูงอายุ พร้อมทั้งพูดคุยถึงปัญหา และความต้องการของผู้สูงอายุในเขตทุ่งครุ เพราะนี่คือเสียงจากคนในพื้นที่ ที่อาศัยอยู่ในทุ่งครุมายาวนาน ซึ่งผมคิดว่าแต่ละข้อเสนอแนะและข้อมูลที่ผมได้รับในวันนี้มีค่า และสามารถนำมาเป็นส่วนหนึ่งของแผนการเพื่อพัฒนา ให้คนทุกวัยในทุ่งครุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
       #ไอซ์อาสา และทีมงาน ทุ่งครุ.com คนธรรมดา ขออาสาดูแลทุ่งครุ ช่วยเหลือ ประสานงานและผลักดันปัญหาภายในพื้นที่ทุ่งครุ นำไปสู่การแก้ไขให้ดีขึ้น เพื่อพื้นที่ที่น่าอยู่ของเรา “ชาวทุ่งครุ” #ทุ่งครุต้องดีกว่านี้