รู้จัก 12 ฟังก์ชันการใช้งาน เตรียมลงทะเบียนจองคิววัคซีน “หมอพร้อม V.2”

03

รู้จัก 12 ฟังก์ชันการใช้งาน เตรียมลงทะเบียนจองคิววัคซีน “หมอพร้อม V.2”
28 เมษายน 2564

03
     กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดตัว “หมอพร้อม V.2” อัปเดตล่าสุด พร้อมให้ประชาชนลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไปโดยสามารถลงทะเบียนผ่านทาง LINE Official Account “หมอพร้อม” 
     ● เข้าผ่าน LINE เลือกบัญชีทางการ และพิมพ์ “หมอพร้อม” ในช่องค้นหา 
     ● เข้าผ่านการสแกน QR CODE 
     ● เข้าผ่านลิงก์นี้ line://ti/p/@475ptmfj หรือ https://bit.ly/3dUAiKm       
     เริ่มฉีดตั้งแต่เดือน มิ.ย. – ก.ค. 64 สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค และเดือน ส.ค. 64 สำหรับประชาชนทั่วไป อายุ 18 – 59 ปี

“หมอพร้อม V.2”  มี 12 ฟังก์ชันการใช้งาน ดังนี้  

ฟังก์ชันที่ 1 เพิ่มเพื่อน (Add Friend) และลงทะเบียนใช้งานหมอพร้อม
1
     1.1 อ่านและกด ยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ LINE OA หมอพร้อม
     1.2 กด ยินยอม ให้หมอพร้อมส่งการแจ้งเตือน
     1.3 กด รับทราบ การรับวัคซีนโควิด-19 
*กรณีที่มีข้อมูลในระบบ ให้กรอกเลขบัตรประชาชน และ หมายเลขโทรศัพท์ จากนั้นกด บันทึก หน้าจอจะยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ
*กรณีที่ไม่มีข้อมูลในระบบ ให้กรอกข้อมูลส่วนตัว และกด บันทึก หน้าจอจะยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ
ฟังก์ชันที่ 2 การเพิ่มบุคคลอื่น
2 1
     2.1 เลือก เพิ่มบุคคลอื่น > ระบุความสัมพันธ์ > กรอกเลขบัตรประชาชนและหมายเลขโทรศัพท์
3
     2.2 หน้าจอยืนยันลงทะเบียนสำเร็จ / ข้อความแจ้งยืนยันลงทะเบียนสำเร็จ
ฟังก์ชันที่ 3 ตรวจสอบและยืนยันสิทธิ์การรับวัคซีนโควิด-19
กดเมนู ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 > ตรวจสอบรายชื่อ > กดปุ่มลงทะเบียนรักวัคซีน > หน้าจอยืนยันลงทะเบียนรับวัคซีน
3 2
ฟังก์ชันที่ 4 จองคิวฉีดวัคซีน
4
     4.1 เมื่อหน่วยงานได้รับการจัดสรรวัคซีน จะเปิดให้จองวัน/เวลา ฉีดวัคซีน ผู้ใช้งานจะได้รับข้อความแจ้งเตือน ให้จองฉีดวัคซีน
5
     4.2 กดเมนู จองฉีดวัคซีนโควิด-19 > กด จอง > กด รับสิทธิ์ > ทำแบบคัดกรอง และ กดบันทึกหน้าจอแสดงการบันทึกข้อมูลคัดกรองเรียบร้อยแล้ว > เลือกโรงพยาบาล วัน/เวลา เพื่อจองวัคซีน และกดยืนยัน
6
     4.3 หน้าจอยืนยันการจองวัคซีนสำเร็จ และได้รับข้อความยืนยันนัดหมายการรับวัคซีนโควิด-19
ฟังก์ชันที่ 5 เปลี่ยนการจองคิวฉีดวัคซีน
7
     5.1 กดเมนูการจองฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 > กด เปลี่ยนการจอง > กดเลือกโรงพยาบาล วัน/เวลา เพื่อจองฉีดวัคซีน และกด ยืนยัน > หน้าจอยืนยัน การจองวัคซีนสำเร็จ
8
     5.2 ได้รับข้อความยืนยันนัดหมาย การรับวัคซีนโควิด-19 (ใหม่) และข้อความแจ้งยกเลิกนัดหมายเดิม
ฟังก์ชันที่ 6 แจ้งเตือนฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 โดยจะได้รับข้อความแจ้งเตือนล่วงหน้า 1 วัน
9
ฟังก์ชันที่ 7 ยืนยันการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 จะได้รับข้อความยืนยัน และใบแจ้งอาการข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้น ภายใน 24 ชั่วโมง
10
ฟังก์ชันที่ 8  ทำแบบประเมินอาการไม่พึงประสงค์ หลังฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 โดยทำแบบประเมินหลังฉีดวัคซีน 1 วัน 7 วัน และ 30 วัน
11
ฟังก์ชันที่ 9 แจ้งเตือนฉีดวัคซีน เข็มที่ 2
12
ฟังก์ชันที่ 10 ยืนยันการฉีดวัคซีน เข็มที่ 2
13
ฟังก์ชันที่ 11 การออกใบรับรองการฉีดวัคซีน (Vaccineation Certificate) เมื่อฉีดวัคซีนครับทั้ง 2 เข็ม โดยสามารถสแกน QR CODE เพื่อตรวจสอบความถูกต้องได้
14
ฟังก์ชันที่ 12 ทำแบบประเมินอาการไม่พึงประสงค์ หลังฉีดวัคซีน เข็มที่ 2
15