ข่าวสาร

205892421 299930041814281 2092677165589942284 n
มอบข้าวกล่องปรุงสุกให้พี่ๆ วินมอเตอร์ไซค์และชุมชนสามัคคี
Read More →
203655814 299795538494398 3388776623761244547 n
ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 📌 ชุมชนชมทรัพย์
Read More →
201949183 296610985479520 8594324623740510750 n
ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 📌 ชุมชนหลังวัดทุ่งครุ
Read More →
201003788 296589498815002 8870336232190681774 n
ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 📌 ชุมชนสามัคคี
Read More →
201409944 296470755493543 7520377540757715472 n
ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 📌 หมู่บ้านวิวาเรี่ยมและหมู่บ้านสิริกานต์
Read More →
196724524 291405226000096 5532089453289597162 n
ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 📌 ชุมชนดารีซีน
Read More →
200273268 295845235556095 4775504989802410369 n
มอบข้าวกล่องปรุงสุกให้พี่น้องทุ่งครุ 📌 ชุมชนมติมิตร
Read More →
198243042 291370896003529 5041683818703114412 n
ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 📌 ซอยประชาอุทิศ 87 และ 89
Read More →
198686925 291382059335746 3836523416925440544 n
ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 📌 มัสยิดดารุ้ลอิบาดะฮ์
Read More →
198069806 291227652684520 3610655241613571325 n
ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 📌 ชุมชนหมู่ 6 ทุ่งครุ
Read More →
198529198 291177396022879 7158035270655849436 n
ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 📌 แฟลต กทม. ประชาอุทิศ90
Read More →
196190790 288698122937473 4626524689866418846 n
ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 📌 หมู่บ้านวิริยะโชค
Read More →
Scroll to Top